Faktury/paragony

DOKUMENTY SPRZEDAŻY

Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument jeden dokument sprzedaży:

FAKTURA VAT lub PARAGON.

 

UWAGA! Jaki dokument ma być wystawiony, należy określić w momencie składania zamówienia.

 

W związku z zmianą przepisów od 1 stycznia 2019 roku brak NIP przy składaniu zamówienia,

uniemożliwia wystawienie faktury VAT do paragonu.

 

(W art. 106b ustawy o VAT dodano ust 4 i 5 wprowadzające zasadę, zgodnie z którą

przy sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej,

fakturę do paragonu fiskalnego wydanego osobie posługującej się  NIP

można wystawić wyłącznie wtedy, gdy paragon zawiera ten numer).

 

Faktura VAT

 

CENTRALIZACJA VAT, FAKTURA Z DANYMI NABYWCY, ODBIORCY, PŁATNIKA

Aby otrzymać fakturę VAT należy

 • zaznaczyć opcję firma (zakreślenie)
 • dane nabywcy, odbiorcy, płatnika faktury można podać na dwa sposoby:
  • Sposób pierwszy:
   • dane nabywcy-gminy, powiatu, miasta, wpisać formularzu;
   • imię i nazwisko jest opcjonalne - można też wpisać nazwę działu np. sekretariat, księgowość,
   • numer telefonu, adres mailowy, podane w tych polach są potrzebne tylko do kontaktu nie pojawią się na fakturze;
   • dane odbiorcy, należy podać zaznaczając opcje inne dane wysyłkowe;
   • zaznaczyć firma (zakreślenie) i w okienka, które się pokażą po zaznaczenie należy wpisać dane odbiorcy-będzie to jednocześnie adres wysyłkowy,
   • proszę zwrócić uwagę na poprawność danych wysyłkowych, aby przesyłka dotarła do placówki, a nie do urzędu.

 

  • Sposób drugi:
    • w formularzu zaznaczyć firma(zakreślenie) i wpisać dane szkoły
    • dane nabywcy, płatnika i odbiorcy można też podać w uwagach do zamówienia (zakreślenie),
    • proszę zwrócić uwagę na poprawność danych wysyłkowych, aby przesyłka dotarła do placówki, a nie do urzędu.

 

 

 

FAKTURA VAT z NIP i bez NIP

 

UWAGA! Aby otrzymać fakturę VAT należy zaznaczyć opcje firma!

 

FAKTURA Z NIP

Jeśli faktura ma być wystawiona dla firmy, placówki, posiadającej NIP należy:

  • zaznaczyć opcję firma (zakreślenie)
  • podać kompletne dane firmy - wpisane w formularzu dane są kopiowane i zastosowane skróty i uproszczenia, pojawią się na fakturze.
  • imię i nazwisko (opcjonalnie), telefon, mail, służą tylko do kontaktu z zamawiającym i nie pojawią się na fakturze;
  • jeśli imię i nazwisko jest częścią nazwy firmy, to należy to podać w miejscu nazwa firmy;
  • jeśli zamówienie ma być wysłane na inny adres niż podany w danych nabywcy, należy  zaznaczyć opcję "inne dane wysyłkowe" (zakreślenie), a następnie wybrać klient indywidualny lub firma w zależności od tego na jaki adres ma być wysłane zamówienie.
  • należy podawać koniecznie nazwę placówki, jeśli przesyłka ma być doręczona do takiej placówki.

 

FAKTURA BEZ NIP

Jeśli faktura ma być wystawiona dla organizacji nie posiadającej NIP, np. Rady Rodziców, należy:

  • zaznaczyć opcję firma (zakreślenie);
  • jeśli Rada Rodziców, organizacja, nie posiada NIP, to należy wstawić w pole NIP dziesięć zer;
  • dane osoby (imię, nazwisko, telefon, mail) służą tylko do kontaktu z zamawiającym i nie pojawią się na fakturze;
  • jeśli zamówienie ma być wysłane na inny adres niż podany w danych nabywcy, należy  zaznaczyć inne dane wysyłkowe (zakreślenie 15), a następnie wybrać klient indywidualny  lub firma (zakreślenie 16) w zależności od tego na jaki adres ma być wysłane zamówieni;
  • należy podawać koniecznie nazwę placówki, jeśli przesyłka ma być doręczona do takiej placówki.

 

 

FAKTURY Z ODROCZONYM TERMINEM PŁATNOŚCI

Faktury z odroczonym terminem płatności są wystawiane tylko placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (np. Publiczna Szkoła Podstawowa podlegająca pod gminę lub miasto, urzędów państwowych (np. urząd gminy) oraz placówek kulturalnych (np. gminna biblioteka publiczna, miejski dom kultury) i sportowych (np. miejski ośrodek sportu).