Składanie, modyfikacja i anulowanie zamówień

 

Czy mogę złożyć zamówienie telefonicznie?

Niestety nie przyjmujemy zamówień telefonicznie. Ustawa o RODO nakłada obowiązek informacyjny, który możemy wypełnić tylko elektronicznie. Zamówienie należy złożyć przez stronę internetową.

 

Czy mogę złożyć zamówienie mailem?

Zamówienie może być złożone pocztą elektroniczną tylko w wypadku instytucji, które formalnie muszą składać w takiej formie zamówienia, np. placówek oświatowych, które  w związku z centralizacją VAT, podają w zamówieniach dane nabywcy, płatnika, odbiorcy. Zamówienie takie należy złożyć za przez służbowy mail placówki - zamówienia z adresu mail prywatnego, są przesyłane do potwierdzenia do placówki, co wydłuża proces realizacji. Zamówienia wysłane z prywatnego adresu mai, muszą być formie scanu, z pieczątką placówki oraz podpisem dyrekcję placówki lub innej osoby upoważnionej (np. kierownik gospodarczy, wicedyrektor).

 

Czy mogę złożyć zamówienie bez zakładania konta?

Oczywiście jest to możliwe. Założenie konta jest opcjonalne (należy taką opcję zaznaczyć podczas zamawiania). Zachęcamy jednak do założenia konta. Posiadanie konta daje dostęp do historii zamówień, pozwala na szybki podgląd aktualnego statusu.  To oszczędność czasu podczas kolejnych zamówień.

 

Czy można modyfikować złożone zamówienie(coś dodać)?

Zamówienie można modyfikować dopóki posiada status „oczekuje” lub w "trakcie realizacji". Należy zgłosić do nas taką potrzebę wysyłając mail z informacją, po otrzymaniu od nas potwierdzenia złożyć kolejne zamówienie na pozycje i ilości, które chcą Państwo domówić. W polu „uwagi do zamówienia” prosimy umieszczenie informacji "proszę o połączenie z zamówieniem (numer obecnego zamówienia)". W wypadku, jeśli wartość artykułów, które chcą państwo dodać jest mniejsza, niż minimalna wartość zamówienia, prosimy przesłać informację z taką prośbą ną nasz mail e-dyplomy@e-dyplomy.pl

 

Czy można modyfikować złożone zamówienie(coś odjąć)?

Zamówienie można modyfikować dopóki posiada status „oczekuje” lub w "trakcie realizacji". Należy zgłosić do nas taką potrzebę wysyłając mail z informacją. W wypadku rezygnacji z części zamówienia, należy podać o jakie pozycje i ilości, mamy skorygować zamówienie. Jeśli zamówienie jest opłacone w całości, to po rozliczeniu transakcji zwrócimy nadpłatę na konto, a jeśli płatność ma być przy odbiorze, prześlemy informację z kwotą do zapłaty po korekcie.

Jeśli po korekcie wartość zamówienia będzie niższa niż minimalna wartość zamówienia. zamówienie będzie anulowane w całości.

 

Czy mogę połączyć zamówienia?

Zamówienie można zmodyfikować, dopóki posiada status „oczekuje” lub "w trakcie realizacji". Aby połączyć zamówienia prosimy przesłać na mail informację, podając numery zamówień.
 
 
Czy mogę anulować opłacone zamówienie?
 
Anulowanie zamówienia jest możliwe do momentu zakończenia procesu realizacji zamówienia. Po otrzymaniu na adres mail podany w zamówieniu informacji, zamówienie zostało zrealizowane, żadne modyfikacje nie są możliwe. Po odebraniu zamówienia można skorzystać z prawa odstąpienia od umowy. Informacje o prawie odstąpienia od umowy w stopce informacyjnej naszej strony.